Schoolvisie

sentiment_satisfied

Gedragsbeleid (herstel- en sanctiebeleid)

De leerkracht creƫert een veilig klasklimaat waarin de leerling in alle rust kan groeien, leren en ontplooien. Wanneer er zich toch conflicten voordoen, gaan we over tot het 4lademodel.

devices

Digitaliseren

Digitale leermiddelen zullen het leren van de leerlingen ondersteunen en stilaan de plaats vervangen van de huidige leerboeken. We willen digitale leer- en hulpmiddelen in de eerste plaats inzetten om het leren te ondersteunen en tegemoet te komen aan de leernoden van elke leerling. Met andere woorden: het onderwijs effectiever maken en leerprocessen versterken d.m.v. digitaliseren

wb_incandescent

Innovatie

Innoveren is voor ons inzetten op de vaardigheden die de leerlingen nodig zullen hebben in de toekomst. Zelfregulering, kritisch en creatief denken, computationeel denken, communiceren en samenwerken zijn vaardigheden die we willen verankeren in ons onderwijs. Nieuwe competenties vragen nieuwe fysieke leeromgevingen, afgestemd op de leerlingen.

favorite

Zorgvisie

We werken aan de ontplooiing van elk kind, vanuit een brede zorg. De school past het aanbod aan aan de noden en mogelijkheden van elk kind. Om dit te verwezenlijken heeft elke graad minstens 1 zorgleerkracht die de klasleerkracht ondersteunt. Binnen de klas werken we met het meersporenbeleid.

thumb_up

Evalueren / rapporten

Het leren en evalueren is gericht op de ontwikkeling van het volledige kind. Dit betekent dat we investeren in de kennis, vaardigheden, attitudes en inzichten die leerlingen nodig hebben om te functioneren in de hen omringende wereld.
We evalueren puntenloos. We ontmoedigen onderlinge competitie en benadrukken persoonlijke vooruitgang en prestaties. We focussen de feedback op vooruitgang en niet op gemaakte fouten.

forum

Leerlingparticipatie

Leerlingen van 4de, 5de en 6de leerjaar kunnen zich inschrijven in een team. Samen met dat team organiseren ze middagactiviteiten voor alle leerlingen onder leiding van een coach (leerkracht)
Op deze manier ontdekken leerlingen talenten, leren ze keuzes maken en organiseren.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x