Centrale examens

Centrale examens 2023-2024

OPGELET! Wij aanvaarden maximum 25 inschrijvingen voor de centrale examens

Wanneer we dit aantal bereikten, is inschrijven via de link niet meer mogelijk. 

Als centrale examenschool heten wij u van harte welkom op onze school. Voor vele ouders is dit waarschijnlijk de eerste ontmoeting met de school. U nam immers de bewuste en moedige keuze om zelf in te staan voor het onderwijs van uw kind. U vindt alle informatie omtrent huisonderwijs via de volgende link: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/huisonderwijs-voor-leerplichtige-leerlingen 

Via deze brochure wensen wij u verder in te lichten omtrent de organisatie van de examens. Gelieve deze brochure grondig door te nemen. 

Donderdag 7 maart 2024 om 9.00 uur organiseren we een infomoment. Hier geven we toelichting omtrent het verloop en de verwachtingen van de verschillende examenonderdelen. U krijgt die dag de kans algemene vragen te stellen. We gaan niet in op persoonlijke vragen of inhoudelijke vragen. 

Buiten deze infodag geven we geen informatie over de centrale examens, ook niet via mail of telefonisch. 

Veel succes!

Centrale examens

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x