Schoolbestuur

Ons schoolbestuur

Missie

Onze school behoort tot het Inrichtend Comité Zusters Annuntiaten van Heverlee. Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs op onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en schept de noodzakelijke voorwaarden voor goed onderwijs.

De opdrachtverklaring van de zusters Annuntiaten van Heverlee is de inspiratiebron voor ons onderwijs.  Onder het motto: ‘Het gezag van het hart doet wonderen’, ondersteunen zij in 4 regio’s een breed netwerk aan scholen.

Een van deze regio’s is scholengroep Katholiek Onderwijs regio Halle Annuntiaten of kortweg KOrHA. 

KOrHA is een groep secundaire en basisscholen, die hun krachten bundelen om een netwerk van sterke scholen te vormen in de ruime regio Halle. Samen bieden we via innovatief en uitdagend onderwijs, voluit kansen aan kinderen en jongeren om hun sterktes te ontdekken. Hun talenten zijn immers de bouwstenen om de toekomst samen vorm te geven. 

Onderwijs gebeurt dan ook steeds in dialoog, met respect voor de mening van iedereen. Daarbij gaan we als Katholieke Dialoogschool uit van onze eigen overtuigingen en tradities. We heten iedereen welkom om samen vorm te geven aan ons opvoedingsproject. 

Deze gedeelde overtuiging bracht al deze scholen samen in een breed netwerk. In de twee secundaire scholen in Sint-Genesius-Rode en Halle en 12 lagere scholen in Pepingen, Sint-Genesius-Rode, Halle en Sint-Pieters-Leeuw zetten leerkrachten zich dag in dag uit in voor meer dan 6000 leerlingen.

Contact

Schoolbestuur zusters Annuntiaten

Administratieve zetel

Naamsesteenweg 355, 3001 Heverlee

Gedelegeerd bestuurders

Els Claes
Piet Ketele


Scholengroep Korha

Administratieve zetel

Parklaan 7, 1500 Halle

Telefoon

02 363 85 70

Algemeen directeur

Lander Van Medegael
lander.vanmedegael@korha.be

Website

www.korha.be

Schoolbestuur

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x