Ouderraad

Aan onze school is een actieve ouderraad verbonden. Deze wil een brugfunctie vervullen tussen de leerlingen, ouders, het schoolteam en de ouderraad zelf.  De ouderraad heeft een informatierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien van het schoolbestuur. De ouderraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden.

Verslag 15/12/22

Dit is een voorbeeld

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x